Formular înscriere conferință națională EDUPOL
Questions marked with a * are required
100%
Asociația Centrul Syene pentru Educație vă invită să vă înscrieți la conferința națională Politici publice pentru educație: tendințe și strategii ce va avea loc vineri, 28 iunie 2019, la Hotel Ibis Palatul Parlamentului, începând cu ora 9.30.  Participarea este gratuită și se face pe bază de confirmare în limita locurilor disponibile pe principiul primul venit - primul servit. 
Evenimentul face parte din proiectul „Politici publice pentru educație (EDUPOL)”, al cărui scop este dezvoltarea capacității organizațiilor neguvernamentale și partenerilor sociali cu misiune în domeniul educației de a formula si promova propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, implicarea acestor organizații în consultările aferente elaborării noii legi a educației naționale și promovarea unor mecanisme de monitorizare și implicare care să consolideze consultarea, transparența și standardizarea în administrația publică din domeniul educației.
Proiectul EDUPOL este cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020, Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectivul specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.
Pentru mai multe detalii despre proiect, vă rugăm accesați URL:  http://syene.ro/2018/04/25/politici-publice-pentru-educatie-edupol/
Nume
Prenume
Telefon
Adresă de email
Denumire instituție / ONG
Funcție
Datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile legale. Aveți dreptul la informare, acces la date şi dreptul de opoziție. Datele colectate sunt destinate utilizării de către Centrul Syene pentru Educație pentru activitățile proiectului şi pot fi comunicate autorităților și instituțiilor publice care acreditează și supervizează activitățile pe care le derulăm, dacă aceasta constituie o obligație pentru Syene.